“TBI sangat membantu saya dalam mengarahkan anak dalam menentukan jurusan dan masa depannya”

Ibu Roma Megawaty (orang tua dari Denzel Piereto)